Welkom op de website van MK Waadriders

Na vele ongeorganiseerde tochten vonden enkele enthousiaste motorrijders uit Nes en Wierum het tijd om een gezamelijke club op te richten. Uiteindelijk werd op 14 oktober 2004 M otor K lup Waadriders officieel opgericht. Inmiddels bestaat de club uit ruim 40 leden, die hoofdzakelijk uit de gemeente dongeradeel komen. We proberen op deze manier iedereen zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de club, zoals geplande toertochten en evenementen.

Klik hier voor het kranten artikel over de oprichting.